Allmänna villkor

Angivna mått är invändiga.

Angivna cirkapriser markerade * är mycket grova indikationer och är ej bindande.

Alla priser i svenska kronor. Moms och frakt tillkommer liksom eventuell palldebitering. Faktureras med betalning per 30 dagar netto.

Leverans av lagerhållna förpackningar sker inom några dagar, med reservation för restnotering.

Leveranstid på ej lagerhållna förpackningar varierar, beroende på utförande, från några dagar till några veckor.

Branschens praxis om 10% över-/underleverans tillämpas. Inom dessa ramar anses en order vara till fullo levererad.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och utgående stansverktyg. Insänd order gäller först efter bekräftelse från oss.

Vi förbehåller oss rätten till sedvanlig kreditprövning före leverans av gjord beställning.